Vlastnosti

 • Vynikajúci separačný účinok,
 • šetrí a ošetruje oceľové debnenie,
 • tenká vrstva separačného prostriedku s uzavretým povrchom má protikorózny účinok,
 • biologicky odbúrateľný podľa OECD 301-B,
 • drevené debnenie nenapúča, nedeformuje  a nevysušuje sa,
 • neobsahuje rozpúšťadlá,
 • ľahko sa strieka,
 • pripravený na použitie
 • trieda ohrozenia vody, trieda 1,
 • GISCODE: BTM 20.

Použitie

 • Vhodný na debnenie so savým a nesavým povrchom, napr. drevené, kovové a plastové debnenie,
 • Možnosť univerzálneho použitia ako separačného prostriedku pri zhotovovaní betónových a oceľobetónových konštrukcií, ako aj pri výrobe prefabrikátov.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123