Vlastnosti

 • Pripravený na použitie,
 • vynikajúci chemicko-fyzikálny separačný účinok,
 • excelentná kvalita betónového povrchu,
 • minimalizuje zachytenie zvyškov materiálu na debnení,
 • drevené debnenie nenapúča, nedeformuje  a nevysušuje sa,
 • zabraňuje vzniku korózie,
 • rýchlo biologicky odbúrateľný podľa OECD 301-F (miera odbúrania =70 % po 28 dňoch),
 • slabý zápach,
 • ľahko sa strieka,
 • neobsahuje rozpúšťadlá,
 • trieda ohrozenia vody, trieda 1,
 • GISCODE: BTM 20.

Použitie

 • Vhodný na debnenie so savým a nesavým povrchom, napr. drevené, kovové a plastové debnenie,
 • na priame oddebnenie zavlhnutého betónu,
 • na použitie vo výrobni prefabrikátov a na stavenisku,
 • na zhotovenie vysokokvalitných betónových povrchov,
 • vhodný na vyhrievané debnenie do + 80 °C.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123