Vlastnosti

 • Pripravený na použitie
 • vynikajúci separačný účinok,
 • tenká vrstva separačného prostriedku s uzavretým povrchom má protikorózny účinok,
 • šetrí a ošetruje oceľové debnenie,
 • drevené debnenie nenapúča, nedeformuje  a nevysušuje sa,
 • rýchlo biologicky odbúrateľný podľa OECD-301 F (miera odbúrania > 99 % po 28 dňoch),
 • slabý zápach,
 • ľahko sa strieka,
 • neobsahuje rozpúšťadlá,
 • trieda ohrozenia vody, trieda 1,
 • GISCODE: BTM 20.

Použitie

 • Vhodný na debnenie so savým a nesavým povrchom, napr. drevené, kovové a plastové debnenie,
 • možnosť univerzálneho použitia pri stavaní s betónom a oceľobetónom, napr. vo výrobni prefabrikátov a v pozemnom staviteľstve,
 • vhodný na vyhrievané debnenie do + 80 °C.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123