Vlastnosti

 • Na báze nahraditeľných surovín,
 • rýchlo biologicky odbúrateľná podľa OECD 301-F,
 • vynikajúci separačný účinok,
 • excelentná kvalita betónového povrchu,
 • minimalizuje zachytenie zvyškov materiálu na debnení,
 • ľahko sa strieka,
 • slabý zápach,
 • bez obsahu rozpúšťadiel a minerálnych olejov,
 • pripravená na použitie,
 • trieda ohrozenia vody, trieda 1,
 • GISCODE: BTM 5.

Použitie

 • Emulzia vhodná na hladké typy debnenia, napr. oceľové, plastové debnenie a povrchovo upravené drevené debnenie,
 • na použitie vo výrobni prefabrikátov a na stavenisku,
 • na zhotovenie vysokokvalitných betónových povrchov,
 • na nevyhrievané debnenie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123