Vlastnosti

 • Slabý zápach, neobsahuje rozpúšťadlá,
 • biologicky odbúrateľný (95 % nach OECD 301-F),
 • vynikajúci separačný účinok,
 • ľahko sa strieka,
 • bez obsahu minerálnych olejov,
 • pripravená na použitie,
 • trieda ohrozenia vody, trieda 1,
 • GISCODE: BTM5.

Použitie

 • Emulzia vhodná na kovové, plastové a drevené debnenie,
 • zhotovenie vysokokvalitného povrchu pohľadového betónu,
 • na použitie vo výrobni prefabrikátov a na stavenisku, 
 • na vyhrievané debnenie do + 80 °C.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123