Vlastnosti

 • Slabý zápach a neobsahuje rozpúšťadlá,
 • rýchlo biologicky odbúrateľný (95 % podľa OECD 301-F),
 • vynikajúci separačný účinok,
 • bez obsahu minerálnych olejov,
 • pripravená na použitie,
 • ľahko sa strieka od teploty materiálu +5 °C,
 • trieda ohrozenia vody, trieda 1,
 • GISCODE: BTM 5.

Použitie

 • Emulzia vhodná na kovové, plastové a drevené debnenie na stavenisku a vo výrobni prefabrikátov,
 • zhotovenie vysokokvalitného povrchu pohľadového betónu,
 • na nevyhrievané debnenie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123