Vlastnosti

 • Pripravená na použitie, vodnatá disperzia na báze polymérov,
 • dočasná ochrana betónu proti odparovaniu počas doby odležania,
 • zlepšuje vlastnosti betónu potrebné pre vyhladenie,
 • umožňuje optimálny priebeh hydratácie vo vrstve betónu blízko povrchu,
 • obmedzuje vznik trhlín na voľných povrchoch následkom skorého zmrašťovania podľa STN EN 13670,
 • zvyšuje pevnosť v ťahu povrchu (zvýšenie kvality povrchu),
 • zvyšuje schopnosť betónu zadržiavať vodu,
 • neobsahuje rozpúšťadlá,
 • spracovanie striekaním.

Použitie

 • Dočasná ochrana betónu priemyselných podláh proti odparovaniu, na priebežné ošetrenie betónu počas doby odležania,
 • pomôcka na vyhladenie povrchu betónu priemyselných podláh,
 • na zhotovenie priemyselných podláh s posypom z tvrdého kameniva, napr. B. MC-Top B,
 • nanáša sa na čerstvý až matne vlhký betón.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123