Vlastnosti

 • Pripravený na použitie, vodnatá disperzia na báze polymérov,
 • ochrana betónu proti odparovaniu na finálnu úpravu betónu,
 • umožňuje optimálny priebeh hydratácie v hornej vrstve betónu,
 • minimalizuje vznik trhlín spôsobených predčasným zmrašťovaním,
 • spomaľuje proces karbonatizácie,
 • zvyšuje pevnosť v ťahu povrchu (zvýšenie kvality povrchu,
 • zvyšuje schopnosť betónu zadržiavať vodu,
 • neobsahuje rozpúšťadlá,
 • vytvára filmový povlak na povrchu,
 • spracovanie striekaním.

Použitie

 • Prípravok na ochranu betónu proti odparovaniu, na finálnu úpravu betónu v oblasti priemyselných podláh,
 • vhodný do interiéru a exteriéru (pri teplote povrchu/vzduchu > + 25°C treba povrch aj pokropiť vodou. Pri silnom vetre a pri expozičných triedach XM, XD, XF, XS treba povrch pokropiť vodou už od > + 15 °C.
 • zhotovenie priemyselných podláh s posypom z tvrdého kameniva, napr. MC-Top B,
 • na aplikáciu na betón odolný proti oteru pri našliapnutí, betón vyhladený krídlovou hladičkou.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123