Vlastnosti

 • Povrchová vrstva na vodnatej báze, možnosť riedenia vodou do 5 %,
 • odolná proti vplyvom počasia a UV-stabilná,
 • nevyžaduje dodatočné ošetrenie, vodnatá, po vyschnutí matná,
 • difúzne otvorená, s brzdením procesu karbonatizácie,
 • možnosť spracovania valčekovaním, stierkovaním a striekaním,
 • certifikovaná podľa  STN EN 1504 časť 2.

Použitie

 • Možno použiť na betón, ľahký betón, penobetón a staré nátery,
 • na použitie v rámci, bytovej výstavby, pozemných, priemyselných a inžinierskych stavieb,
 • fasády, balkóny, lodžie, atiky a pod.,
 • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky, inhalácia periodicky, spracovanie,
 • certifikovaná podľa  STN EN 1504 časť 2 pre princípy1, 2 a 8, Metódy 1.3, 2.2 a 8.2.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123