Vlastnosti

 • Dvojzložková pigmentovaná polymérová kombinácia s integrovanou technológiou DPM (Direct Part Marking),  
 • spojivo bez obsahu nonylfenolu, flexibilne nastavená,
 • veľmi dobrá odolnosť proti organickým kyselinám, lúhom a soľným roztokom,
 • odolná proti korózii spôsobenej biogénnou kyselinou sírovou,
 • odolná proti močovke, hnojovke a silážnym šťavám,
 • veľmi dobrá odolnosť proti oderu, pojazdná pre vozidlá s pneumatikami,  
 • možnosť spracovania valčekovaním, stierkovaním a bezvzduchovým striekaním,
 • povrchová úprava odolná proti močovke, hnojovke a silážnym šťavám schválená DIBt, (Nemecký inštitút pre stavebnú techniku ), č. povolenia Z-59.15-418,
 • certifikovaná podľa STN EN 1504 časť 2.

Použitie

 • Možno použiť na cementom viazané podklady (betón, oceľobetón, malta) a na oceľ,
 • možno použiť v priestore s výskytom plynu uzavretých častí technických zariadení odpadových vôd a vo vyhnívacej veži,
 • možno použiť v močovkových jamách, v nádržiach, pivniciach a kanáloch na hnojovicu, v silážnych silách, v pojazdných silách, v zásobníkoch bioplynu, fermentačných nádržiach bioplynu, v kompostárňach,
 • možno použiť v kombinácii s MC-RIM PROTECT, MC-RIM PROTECT-H, Nafufill KM 250 HS, Zentrifix EC 6,
 • nie je vhodný na povrchovú úpravu kŕmnych stolov a zásobníkov pitnej vody,
 • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou trvalo (odpadová voda), inhalácia periodicky, spracovanie,
 • certifikovaný a zaradený podľa STN EN 1504 časť 2, pre princípy1, 2, 5 a 8, Metódy 1.3, 2.2, 5.1 a 8.2.

Downloads

Viac
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123