Vlastnosti

 • Na báze disperzií čistého akrylátu, pripravená na použitie,
 • vodnatá, po vyschnutí matná,
 • difúzne otvorená, s brzdením procesu karbonatizácie,
 • farbostála, UV-stabilná a odolná proti vplyvom počasia,
 • odolná proti teplote, mrazu a chemickým rozmrazovacím prostriedkom (CHRL),
 • minimálne náchylná na znečistenie,
 • s integrovanou ochranou proti rastu rias, machov a plesní,
 • nehorľavá, trieda reakcie na oheň A2-s1, d0 nach STN EN 13501-1 (systémová skúška)
 • extrémne dobrá flexibilita pri nízkych teplotách,
 • možnosť spracovania valčekovaním a bezvzduchovým striekaním,
 • certifikovaná podľa  STN EN 1504 časť 2.

Použitie

 • Ochranná vrstva betónu prekleňujúca trhliny na exteriérové plochy vystavené vplyvom počasia,
 • povrchová ochrana nepochôdznych a nepojazdných plôch v exteriéri,
 • možnosť použitia v oblasti vystavenej rozmrazovacím prostriedkom rozptýleným vo vzduchu a odstrekujúcim rozmrazovacím prostriedkom,
 • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky, inhalácia periodicky, spracovanie,
 • certifikovaná podľa  STN EN 1504 časť 2 pre princípy1, 2 a 8, Metódy 1.3, 2.2, 8.2.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123