Vlastnosti

 • Na báze technológie DySC®,
 • viazaná cementom, treba len zmiešať s vodou,
 • klasifikovaná podľa pracovného listu DVGW (Nemeckého združenia pre zásobovanie plynom a vodou)  W 300 ako typ 1,
 • skúšané a schválené podľa pracovného listu DVGW (Nemeckého združenia pre zásobovanie plynom a vodou) W 347,
 • pre typ 1 sa podľa pracovného listu DVGW (Nemeckého združenia pre zásobovanie plynom a vodou)  W 270 nevyžaduje preukazovanie,
 • možnosť ručného spracovania, vysoký stupeň odolnosti proti síranom a chloridom,
 • difúzne otvorená a vodonepriepustná,
 • nízka miera pórovitosti, preto vysoká odolnosť proti hydrolýze,
 • trieda R4 podľa STN EN 1504 časť 3.

Použitie

 • Povrchová ochrana vodorovných plôch nádrží pitnej vody, zariadení na úpravu pitnej vody a
  betónových častí stavebných konštrukcií v pásmach ochrany vodných zdrojov určených na zásobovanie pitnou vodou,
 • vhodná na betónové časti stavebnej konštrukcie v staticky relevantných a staticky nerelevantných oblastiach,
 • vhodná aj na vytvorenie výžľabkov,
 • certifikovaná a zaradená podľa STN EN 1504 časť 3 pre princípy 3 a 7, metódy 3.1 a 7.1.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123