Vlastnosti

 • Na báze technológie DySC®,
 • viazaný cementom, treba len zmiešať s vodou,
 • klasifikované podľa pracovného listu DVGW (Nemeckého združenia pre zásobovanie plynom a vodou) W 300,
 • skúšané a schválené podľa pracovného listu DVGW (Nemeckého združenia pre zásobovanie plynom a vodou) W 347,
 • možnosť spracovania ručne a striekaním mokrým spôsobom,
 • vodonepriepustná, vysoký stupeň odolnosti proti síranom a chloridom,
 • nízka miera pórovitosti, preto vysoká odolnosť proti hydrolýze,
 • trieda R4 podľa STN EN 1504 časť 3.

Použitie

 • Povrchová ochrana stenových a stropných plôch nádrží pitnej vody, zariadení na úpravu pitnej vody a betónových častí stavebných konštrukcií v pásmach ochrany vodných zdrojov určených na zásobovanie pitnou vodou,
 • vhodná na betónové časti stavebnej konštrukcie v staticky relevantných a nerelevantných oblastiach,
 • certifikovaná podľa  STN EN 1504 časť 3 pre princípy3 a 7, metódy 3.1, 3.3 a 7.1.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123