Vlastnosti

 • povrchová ochrana podľa ÖBV, ASTRA, ZTV-ING (Ďalšie technické zmluvné podmienky a smernice pre inžinierske stavby) časť 5 "tunel",
 • povrchová ochrana nepochôdznych a nepojazdných plôch v exteriéri,
 • povrchová ochrana minerálnych podkladov, najmä ochrana tunelového vnútorného plášťa,
 • možnosť použitia v oblasti vystavenej rozmrazovacím prostriedkom rozptýleným vo vzduchu a odstrekujúcim rozmrazovacím prostriedkom,
 • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky, inhalácia trvalo, spracovanie,
 • certifikovaná podľa  STN EN 1504 časť 2 pre princípy1, 2 a 8, metódy 1.3, 2.2 a 8.2.

Použitie

 • Dvojzložková rýchlotvrdnúca reaktívna živica s nízkym obsahom rozpúšťadiel,
 • farbostála, UV-stabilná a odolná proti vplyvom počasia, po vyschnutí lesklá,
 • proces vytvrdnutia nie je podmienený vplyvom vlhkosti a teploty,
 • difúzne otvorená, s brzdením procesu karbonatizácie,
 • odolná proti teplote, mrazu a chemickým rozmrazovacím prostriedkom (CHRL),
 • podľa STN EN ISO 13300  - stanovenie odolnosti proti oderu za mokra trieda 1,
 • podľa STN EN ISO 13300  - čistiteľnosť – hodnota 0,
 • podľa STN EN ISO 2813 – stupeň lesku 40-60,
 • hodnota odrazivosti svetla LRV 70,
 • ťažko zápalná, trieda reakcie na oheň C-s1, d0 nach STN EN 13501-1,

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123