Vlastnosti

  • Dvojzložková epoxidová živica dispergovaná vo vode,
  • vodnatá, po vyschnutí transparentná,
  • vytvára filmový povlak na povrchu,
  • možnosť spracovania štetcom, valčekom a bezvzduchovým striekaním,
  • certifikovaná podľa  STN EN 1504 časť 2.

Použitie

  • Použitie na minerálne podklady ako základný náter pod MC-PowerPro HCR,
  • možnosť použitia na vodorovné a zvislé plochy,
  • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky, inhalácia trvalo, spracovanie,
  • certifikovaný a zaradený podľa STN EN 1504 časť 2 pre princíp 1, metóda 1.2.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123