Vlastnosti

  • Pripravená na použitie, treba len zmiešať s vodou,
  • na hrúbky vrstvy do 6 mm v jednej vrstve,
  • k dispozícii v 4 rozličných farebných odtieňoch,
  • stálofarebná a svetlostála pigmentácia,
  • zušľachtená prísadou plastu,
  • vhodná na použitie pri prácach nad hlavou,
  • certifikovaná podľa STN EN 1504-3, trieda R1 - staticky nerelevantné.

Použitie

  • Práce v rámci kozmetiky betónu a pohľadového betónu,
  • na vyrovnávacie stierkovanie betónových prefabrikátov,
  • na čerstvo oddebnených prefabrikátoch pri použití prípravku Repacryl.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123