Vlastnosti

 • Jednozložkový prípravok,
 • modifikovaný plastmi,
 • možnosť spracovania ručne a pomocou nanášacieho valca,
 • vysoký stupeň odolnosti proti silnému chemickému zaťaženiu,
 • skúšaný podľa smernice o kvalite  „Prevzdušňované malé čistiarne odpadových vôd“,
 • nehorľavý podľa STN EN 13501 - trieda reakcie na oheň A1,
 • trieda ohrozenia vody, trieda 1,
 • certifikovaný podľa  STN EN 1504-3, trieda R2.

Použitie

 • Škárovacia malta do prevzdušňovaných malých čistiarní odpadových vôd,
 • škárovacia a osadzovacia malta na betónové skruže,
 • malta do prostredia vystaveného silnému chemickému zaťaženiu podľa smernice o kvalite  „Prevzdušňované malé čistiarne odpadových vôd“,

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123