Vlastnosti

 • Pripravená na použitie, treba len zmiešať s vodou,
 • stuhne cca. 60 - 120 sekúnd po pridaní vody,
 • okamžite a natrvalo utesní prieniky vody,
 • pri zaťažení vodou zväčšuje svoj objem počas procesu tvrdnutia (efekt napúčania),
 • neobsahuje chloridy,
 • objemovo stály.

Použitie

 • Na rýchle uzavretie netesností a prienikov vody v betónových, murivových konštrukciách a v konštrukciách z prírodného kameňa,
 • na utesnenie miesta prechodu káblov a rúr cez konštrukciu,
 • hydroizolácia poškodených rúrových hrdiel a škár šachtových skruží,
 • na vytvorenie výžľabkov vystavených účinkom tlakovej vody,
 • hydroizolácia monolitických podzemných stien.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123