Vlastnosti

 • Prípravok pripravený na použitie, treba len zmiešať s vodou,
 • rýchlotvrdnúci, možnosť zaťaženia po 5 minútach,
 • po vytvrdnutí vodotesný a chráni proti korózii,
 • neobsahuje chloridy,
 • trieda ohrozenia vody, trieda 1,
 • certifikovaný podľa  STN EN 1504-3, trieda R1.

Použitie

  • Všeobecné upevňovacie práce: osadenie fasádnych a murivových hákov, použitie rozperných kotiev v murive, betóne a v poteroch,
  • oceľové konštrukcie: ukotvenie zásobníkov, kotlov, strojov, rúrových vedení, zábradlí, mreží všetkého druhu, železných brán,
  • elektroinštalácie: upevnenie motorov, vedení, spínacích skriniek,
  • sanitárne a vykurovacie inštalácie: montáž konzol všetkého druhu, vykurovacích telies, 

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123