Vlastnosti

  • Vysoký stupeň mechanickej pevnosti, odolná mrazu, možnosť rýchleho zaťaženia chôdzou,
  • obmedzuje vznik rastlinného porastu v škáre,
  • štruktúra s otvorenými pórmi, preto s drenážnou schopnosťou.

Použitie

  • Škárovanie a oprava prírodných kameňov,
  • škárovanie napr. peších zón, záhradných a parkových areálov, chodníkov, nádvorí, pasáží,
  • na plochy so stredným zaťažením dopravou (mierne zaťaženie osobnými autami).
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123