Vlastnosti

 • Dvojzložková lepiaca stierka s vysokým stupňom mechanickej pevnosti,
 • vysoká lepivá sila, súdržná vrstva,
 • vodonepriepustná,
 • odolná proti mrazu a chemickým rozmrazovacím prostriedkom (CHRL) podľa STN EN 13687-1,
 • odolná proti zaťaženiu búrkovým dažďom podľa STN EN 13687-2,
 • odolná proti zmenám teploty (50 cyklov, - 25 °C až + 55 °C),
 • neobsahuje rozpúšťadlá podľa odporučenia IBH (Priemyselné združenie pre stavebnú chémiu a ochranné prostriedky dreva ) pre náterové látky na báze epoxidu bez obsahu rozpúšťadiel,  
 • trieda ohrozenia vody, trieda 2,
 • certifikovaná podľa  STN EN 1504-2,
 • certifikovaná ako „Lepidlo na stavebné účely“ podľa STN EN 1504-4.

Použitie

 • Lepidlo na stavebné účely podľa STN EN 1504-4 pre oblasť použitia konštrukčné spevnenie  - lepená malta alebo betón pre princíp 4, metóda 4.4,
 • na zlepenie betónových konštrukčných prvkov, ako aj konštrukčných prvkov z prírodného kameňa, ocele, plastu, (čiastočne sa požaduje použitie impregnácie!), z dreva a z keramiky,
 • vystierkovanie vylomených častí betónu a nerovností v betóne,
 • na vyplnenie dutých miest a vyrovnanie betónových plôch,
 • opravy škár.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123