Vlastnosti

 • Vodnatá kopolymérová disperzia odolná proti zmydelneniu,
 • zvyšuje pevnosť v ťahu pri ohybe,
 • znižuje E-modul a nasiakavosť vody,
 • zvyšuje odolnosť proti striedaniu mrazu a topenia a odolnosť proti chemickým rozmrazovacím prostriedkom (CHRL),
 • zlepšuje schopnosť zadržiavať vodu,
 • zvyšuje tesnosť,
 • zlepšuje priľnavosť na podklad,
 • má stekuťujúci účinok,
 • obmedzuje prejavy zmrašťovania,
 • certifikovaná ako systémový prvok podľa STN EN 1504 časť 3.

Použitie

 • Disperzia na báze plastu na zušľachtenie stavebných materiálov viazaných cementom, ako betónu, malty, poteru, omietky,
 • disperzia na báze plastu na výrobu zámesovej tekutiny pre Zentrifix F 82 XX,
 • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky a trvalo, inhalácia periodicky, spracovanie.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123