Vlastnosti

  • Zlepšuje adhéziu stierky na úpravu betónových povrchov použitých v rámci kozmetiky betónu na podkladoch viazaných betónom,
  • zvyšuje elasticitu stierky na úpravu betónových povrchov použitých v rámci kozmetiky betónu,
  • vo veľkej miere bráni vzniku trhlín spôsobených vnútorným napätím,
  • zlepšuje spracovateľnosť stierok na úpravu betónových povrchov použitých v rámci kozmetiky betónu,
  • zvyšuje mieru nepriepustnosti oleja.

Použitie

  • Na zušľachtenie jemných a superjemných stierok v rámci kozmetiky betónu,
  • hladené potery,
  • pri zamiešaní so stierkou na úpravu betónových povrchov použitých v rámci kozmetiky betónu vhodná ako adhézny mostík.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123