Vlastnosti

 • Neobsahuje chloridy,
 • tekutá,
 • urýchľuje tvrdnutie,
 • utesňuje,
 • možnosť riediť vodou,
 • riadi čas tuhnutia stierok na úpravu betónových povrchov použitých v rámci kozmetiky betónu,
 • nemá vplyv na farebnosť stierok na úpravu betónových povrchov použitých v rámci kozmetiky betónu,
 • trieda ohrozenia vody trieda ohrozenia vody: trieda 1.

Použitie

 • Na urýchlenie tvrdnutia stierok a prípravkov kozmetiky betónu,
 • na urýchlenie tvrdnutia minerálnych adhéznych mostíkov pre kozmetiku betónu,
 • na urýchlenie tvrdnutia mált na hydroizoláciu výtokov vody na betóne a na skale,
 • na urýchlenie tvrdnutia mált na hydroizoláciu zavodnených trhlín,
 • na betonážne práce pod vodou,
 • na opatrenia v rámci stavebných prác v zimnom období.  

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123