Vlastnosti

  • Pripravený na použitie,
  • krátka doba pôsobenia,
  • zreaguje s hrdzou na rozpustnú soľ,
  • možnosť neutralizovania vodou.

Použitie

  • Odstraňuje znečistenie hrdzou,
  • z betónových plôch,
  • z kovových podkladov,
  • ponornou metódou odstraňovania hrdze,
  • z pracovných nástrojov zo železa a ocele,
  • z menších železných prvkov.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123