Vlastnosti

 • Čistiaci prostriedok na cementom viazané znečistenia,
 • riedenie vodou do 1 : 5,
 • krátka doba pôsobenia,
 • chráni stroje a zariadenia pred koróziou,
 • neobsahuje chloridy,
 • trieda ohrozenia vody, trieda 1.

Použitie

 • Na čistenie domiešavačov a zariadení,
 • na odstránenie striekancov malty a betónu na
 • stavebných strojoch,
 • stavebných mechanizmoch,
 • domiešavačoch,
 • na uvoľnenie hydraulických spojív, vápna a iných znečistení.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123