Vlastnosti

 • Veľmi hospodárny práškový koncentrát,
 • riedenie vodou do 1 : 20,
 • krátka doba pôsobenia.

Použitie

 • Na odstránenie striekancov malty a betónu na:
 • stavebných strojoch,
 • stavebných nástrojoch,
 • na čistenie:
 • betónových prefabrikátov,
 • platní z vymývaného betónu,
 • ostropálených tehál,
 • keramických obkladov,
 • výkvetov,
 • na odstránenie cementových striekancov a šmúh.
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123