Vlastnosti

 • Stierka pripravená na použitie, treba len zmiešať s vodou,
 • vysoká pevnosť v ťahu pri ohybe a pevnosť v tlaku,
 • ochrana proti korózii a adhézny mostík integrované,
 • na hrúbky vrstvy do 40 mm v jednej vrstve, do 80 mm v dvoch vrstvách,
 • na plošné stierkovanie väčšie ako 1 m²,
 • vystužená vláknami,
 • zušľachtená prísadou plastu,
 • odolnosť proti zmenám teploty podľa STN EN 13687-3,
 • súdržná vrstva v stenovej oblasti a v priestore nad hlavou,
 • nehorľavá podľa STN EN 13501 - trieda reakcie na oheň A1
 • certifikovaná podľa  STN EN 1504-3 trieda R2 - staticky nerelevantné.

Použitie

 • Úprava maloplošných a veľkoplošných chýbajúcich častí v betóne,
 • reprofilácia hlbokých chýbajúcich častí a výlomov do 80 mm v dvoch vrstvách,
 • uzavretie škár betónových prefabrikátov,
 • na vylepšenie kvality betónových povrchov na stavenisku a vo výrobni prefabrikátov.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123