Vlastnosti

  • Pripravená na použitie, - treba len zmiešať s vodou,
  • na hrúbky vrstvy do 25 mm v jednej vrstve, bis 50 mm v dvoch vrstvách,
  • na plošné stierky do 1 m²,
  • zušľachtené prísadou plastu,
  • odolná proti mrazu a proti vplyvom počasia,
  • vhodná na použitie pri prácach nad hlavou,
  • certifikovaná podľa STN EN 1504-3, trieda R2 – staticky nerelevantné

Použitie

 • Úprava malých chýbajúcich častí v betóne a pohľadovom betóne, ako:
 • štrkových zhlukov,
 • vylomených hrán a rohov,
 • odtlačkov po debnení,
 • dier po upchávkach, kónusoch,
 • maloplošného a rýchleho hrubého stierkovania do 1 m².

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123