Vlastnosti

  • Pripravená na použitie, - treba len zmiešať s vodou,
  • na hrúbky vrstvy do 25 mm v jednej vrstve, do 50 mm v dvoch vrstvách,
  • na plošné stierky do 1 m²,
  • zušľachtená prísadou plastu,
  • odolná proti mrazu a proti vplyvom počasia,
  • vhodná na použitie pri prácach nad hlavou,
  • certifikovaná podľa  STN EN 1504-3, trieda R2 - staticky nerelevantné.

Použitie

  • Úprava malých chýbajúcich častí v betóne a v pohľadovom betóne:
  • štrkových zhlukov,
  • vylomených hrán a rohov,
  • odtlačkov po debnení,
  • dier po upchávkach, kónusoch,
  • maloplošného hrubého stierkovania do 1 m².

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123