Vlastnosti

 • Pripravená na použitie, - treba len zmiešať s vodou,
 • na hrúbky vrstvy do 25 mm v jednej vrstve, do 50 mm v dvoch vrstvách,
 • na plošné stierky do 1 m²,
 • zušľachtená prísadou plastu,
 • odolná proti mrazu a proti vplyvom počasia,
 • vhodná na použitie pri prácach nad hlavou,
 • certifikovaná podľa  STN EN 1504-3, trieda R2 - staticky nerelevantné.

Použitie

 • Úprava malých chýbajúcich častí v betóne a v pohľadovom betóne:
 • štrkových zhlukov,
 • vylomených hrán a rohov,
 • odtlačkov po debnení,
 • dier po upchávkach, kónusoch,
 • maloplošného hrubého stierkovania do 1 m².

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123