Vlastnosti

 • Pripravená na použitie, - treba len zmiešať s vodou,
 • ultravysoká pevnosť v ťahu pri ohybe a pevnosť v tlaku,
 • na hrúbky vrstvy do 25 mm v jednej vrstve, do 50 mm v dvoch vrstvách,
 • na plošné stierkovanie väčšie ako 1 m²,
 • vystužená vláknami,
 • zušľachtená prísadou plastu,
 • odolnosť proti zmenám teploty podľa STN EN 13687-3,
 • súdržná vrstva v stenovej oblasti a v priestore nad hlavou,
 • možnosť striekania vhodným nástrojom (vyžiadajte si, prosím, technické poradenstvo),
 • nehorľavá podľa STN EN 13501 - trieda reakcie na oheň A1,
 • certifikovaná podľa  STN EN 1504-3 do triedy R2 - staticky nerelevantné.

Použitie

 • Úprava maloplošných a veľkoplošných chýbajúcich častí v betóne,
 • reprofilácia hlbokých chýbajúcich častí a výlomov do 50 mm v dvoch vrstvách,
 • na vylepšenie kvality betónových povrchov na stavenisku a vo výrobni prefabrikátov.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123