Vlastnosti

  • Pripravená na použitie, treba len zmiešať s vodou,
  • na hrúbky vrstvy do 6 mm v jednej vrstve,
  • k dispozícii v 3 rozličných farebných odtieňoch,
  • stálofarebná a svetlostála pigmentácia,
  • zušľachtená prísadou plastu,
  • odolnosť proti zmenám teploty podľa STN EN 13687-3,
  • vhodná na použitie pri prácach nad hlavou,
  • certifikovaná podľa  STN EN 1504-3, trieda R1 - staticky nerelevantné.

Použitie

  • Na rýchle stierkovanie betónu a pohľadového betónu,
  • na rýchle jemné stierkovanie a opravy betónových prefabrikátov,

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123