Vlastnosti

  • Špeciálne vhodná na použitie počas zimných mesiacov,
  • možnosť skladovania do - 5 °C,
  • zodpovedá STN EN 15814,
  • šetrí životné prostredie,
  • neobsahuje rozpúšťadlá,
  • vysokoflexibilná a prekleňuje trhliny,
  • spracovanie striekaním.

Použitie

  • Hydroizolácie stavieb,
  • Lepidlo na ochranné, tepelnoizolačné a drenážne platne.
  • možnosť použitia pri výžľabkoch.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123