Vlastnosti

  • Flexibilná,
  • odolná proti zriedeným kyselinám, lúhom a soľným roztokom,
  • zlučiteľná s hrubovrstvovou bitúmenovou povrchovou úpravou na báze polymérov (PMBC),
  • hrubú vrstvu možno zvárať horúcim vzduchom.

Použitie

  • Deliace škáry medzi budovami,
  • trhliny v podklade .
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123