Vlastnosti

  • Trvalo elastická a odolná proti roztrhnutiu,
  • vodonepriepustná,
  • rýchle a jednoduché spracovanie,
  • odolná proti starnutiu,
  • vysokoodolná proti agresívnym účinkom chemikálií,
  • vhodná aj na terasy, balkóny a miestnosti s mokrou prevádzkou,
  • mimoriadne vhodná v systéme s výrobkami Expert Proof a Nafuflex.

Použitie

  • Hydroizolácia stykových škár,
  • vytvorenie stenových a podlahových napojení,
  • na použitie v kútoch a na rohoch.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123