Vlastnosti

  • Trvalo elastická a odolná proti roztrhnutiu,
  • vodonepriepustná,
  • rýchle a jednoduché spracovanie,
  • odolná proti starnutiu,
  • vysokoodolná proti agresívnym účinkom chemikálií,
  • mimoriadne vhodná v systéme s výrobkami Expert Proof a Nafuflex.

Použitie

  • Hydroizolácia deliacich škár medzi budovami,
  • hydroizolácia pracovných a dilatačných škár.
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123