Vlastnosti

 • Spojivová báza polysiloxán,
 • znižuje nasiakavosť vody,
 • zlepšuje odolnosť proti mrazu a chemickým rozmrazovacím prostriedkom (CHRL),
 • možnosť spracovania valčekovaním, zaplavovaním a bezvzduchovým striekaním,
 • nevytvára filmový povlak na povrchu,
 • možnosť použitia v oblasti vystavenej rozmrazovacím prostriedkom rozptýleným vo vzduchu a odstrekujúcim rozmrazovacím prostriedkom,
 • možnosť aplikácie náteru MC-Color Proof pure, MC-Color Proof pro, MC-Color Proof vision, MC-Color Flair pure, MC-Color Flair pro a MC-Color Flair vision,
 • certifikované podľa STN EN 1504  časť 2.

Použitie

 • Hydrofobizácia alkalických, cementom viazaných povrchov, ako betón, cementová omietka, vápenno-piesková tehla,
 • hydrofobizácia mált na ochranu a opravu betónových konštrukcií,
 • v kombinácii a náterovými hmotami možnosť použitia na preventívnu ochrana betónu,
 • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky, inhalácia periodicky, spracovanie,
 • princíp 1, 2 a 8; metóda 1.1, 2.1 a 8.1.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123