Vlastnosti

 • Hydrofobizačný prípravok na báze siloxánu, pripravený na použitie,
 • nevytvára filmový povlak na povrchu, je bezfarebný a neviditeľný,
 • znižuje nasiakavosť vody,
 • dobrá penetračná schopnosť,
 • účinný aj na vlhkých podkladoch,
 • vysychanie bez prejavov lepkavosti,
 • rýchle vytvorenie hydrofóbnych vlastností,
 • redukuje vznik výkvetov a znečistenie fasád,
 • zlepšuje odolnosť proti mrazu a chemickým rozmrazovacím prostriedkom (CHRL),
 • vysoká miera odolnosti proti alkáliám,
 • možnosť nanášania štetcom a striekaním,
 • obsahuje rozpúšťadlá,
 • možnosť aplikovania v minimálne dvoch pracovných krokoch.

Použitie

 • Na hydrofobizáciu alkalických, cementom viazaných, povrchov ako betón, pórobetón, vápenno-piesková tehla, cementovláknité dosky,
 • hydrofobizácia mladého betónu vo výrobni prefabrikátov,
 • hydrofobizácia stierok na úpravu betónových povrchov použitých v rámci kozmetiky betónu,
 • hydrofobizácia hlinených výrobkov a škridiel,
 • hydrofobizácia minerálnych omietok a prírodného kameňa (potrebné predbežné skúšky).

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123