Vlastnosti

 • Vodnatá hydrofobizácia na báze silánu,
 • hĺbka penetrácie trieda I podľa STN EN 1504-2,
 • znižuje kapilárnu nasiakavosť vody,
 • extrémne silný vodoodpudivý účinok,
 • rýchle vysychanie bez prejavov lepkavosti,
 • je neviditeľná, nevytvára filmový povlak na povrchu,
 • zvyšuje odolnosť proti mrazu a chemickým rozmrazovacím prostriedkom (CHRL),
 • redukuje vznik výkvetov a znečistenie betónových povrchov,
 • redukuje výskyt rias a machu,
 • odolná proti náporovému dažďu,
 • odolná proti alkáliám,
 • možnosť nanášania štetcom a striekaním,
 • nízky obsah emisií podľa AgBB (Výbor pre zdravotné posúdenie stavebných výrobkov),
 • neobsahuje rozpúšťadlá,
 • pripravená na použitie.

Použitie

 • Hydrofobizácia alkalických povrchov viazaných cementom,
 • hydrofobizácia prefabrikátov,
 • hydrofobizácia pohľadového betónu,
 • hydrofobizácia stierkovaných betónových povrchov, napr. stierkou Emcefix a Nafuquick,
 • hydrofobizácia retušovaných a lazúrovaných betónových povrchov, napr. prípravkom Repacryl.  

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123