Vlastnosti

 • Prostriedok na báze silánu určený na hĺbkovú hydrofobizáciu, pripravený na použitie,
 • na vodnatej báze,
 • potrebný len jeden pracovný krok,
 • znižuje mieru nasiakavosti,
 • možnosť nanášania valčekovaním alebo bezvzduchovým striekaním,
 • certifikovaný podľa STN EN 1504  časť 2,
 • možnosť aplikácie náterov MC-Color Proof pure, MC-Color Proof pro, MC-Color Flair pure a MC-Color Flair pro,
 • znižuje mieru ukladania chloridov,
 • odolný proti alkáliám,
 • zlepšuje odolnosť proti mrazu a chemickým rozmrazovacím prostriedkom (CHRL),
 • vynikajúca penetračná schopnosť,
 • možnosť aplikácie bez strát,
 • nevytvára filmový povlak na povrchu.

Použitie

 • Hydrofobizácia alkalických, cementom viazaných povrchov ako betón, cementové omietky, vápenno-pieskové tehly,
 • hydrofobizácia mált na ochranu a opravu betónových konštrukcií,
 • hydrofobizácia muriva z ostropálených tehál Klinker alebo z tehlového muriva,
 • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky, inhalácia periodicky, spracovanie,
 • princíp 1, 2 a 8; metóda 1.1, 2.1 a 8.1.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123