Vlastnosti

  • Dvojzložkový kaučuk na báze polysulfidu,
  • vysoká odolnosť proti agresívnym účinkom chemikálií (pozri zoznam odolností),
  • dovolené  celkové pretvorenie 25 %,
  • možnosť striekania, samonivelizačný vo vodorovných škárach do sklonu 2 %.

Použitie

  • Elastická výplň vodorovných dilatačných škár pri zvýšenom chemickom zaťažení tekutými chemikáliami,
  • hydroizolácia betónových dlažobných kociek, podľa normy KIWA v oblasti čerpacích staníc,
  • hydroizolácia škár.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123