Vlastnosti

  • Dvojzložkový kaučuk na báze polysulfidu,
  • vysoká odolnosť proti agresívnym účinkom chemikálií (pozri zoznam odolností),
  • dovolené  celkové pretvorenie 25 %,
  • možnosť striekania, súdržná vrstva na zvislé konštrukčné prvky.

Použitie

  • Elastická výplň zvislých a silno vystupujúcich dilatačných škár pri zvýšenom chemickom zaťažení tekutými chemikáliami,
  • hydroizolácia betónových dlažobných kociek, podľa normy KIWA v oblasti čerpacích staníc, 
  • hydroizolácia škár pojazdných plôch.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123