Vlastnosti

  • Neobsahuje rozpúšťadlá,
  • odolný proti zriedeným kyselinám, lúhom,
  • zlúčiteľný s cementom a vápnom.

Použitie

  • Ochranný a tesniaci náter na betón, omietku, murivo alebo ľahké stavebné materiály,
  • výroba bitúmenovej malty, napr. vodonepriepustná škárovacia a murovacia malta.
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123