Vlastnosti

  • Odolná proti vode a vplyvom počasia,
  • možnosť použitia v interiéri a exteriéri,
  • na zosilnenie bitúmenových hydroizolačných systémov Nafuflex.

Použitie

  • Hydroizolácia stavby medzi jednotlivé vrstvy bitúmenových hydroizolačných systémov,
  • na dodatočnú hydroizoláciu pracovných škár, trhlín a prienikov rozvodov cez konštrukciu.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123