Vlastnosti

  • Ekologické, lebo neobsahuje rozpúšťadlá,
  • mimoriadne rýchle preschnutie vďaka práškovej zložke,   
  • dobrá priľnavosť.

Použitie

  • Nadstavovacie lepidlo na vonkajšiu zvislú tepelnú izoláciu konštrukčných prvkov v kontakte s pôdou (perimeter).
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123