Vlastnosti

  • Neobsahuje chloridy,
  • zlepšenie spracovateľnosti,
  • rýchle tuhnutie,
  • menej odrazeného dopadu pri nanášaní striekaním,
  • vysoká čiastočná pevnosť,
  • vďaka možnosti nastriekania hrubších vrstiev rýchlejší postup prác.

Použitie

  • Striekaný betón metódou suchého striekania,
  • striekaný vláknobetón vystužený oceľovými, sklenými alebo plastovými vláknami.
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123