Vlastnosti

 • Povrchová ochrana podľa ÖBV, ASTRA, ZTV-ING (Ďalšie technické zmluvné podmienky a smernice pre inžinierske stavby) časť 5 "tunel",
 • povrchová ochrana nepochôdznych a nepojazdných plôch v exteriéri,
 • možnosť použitia v oblasti vystavenej rozmrazovacím prostriedkom rozptýleným vo vzduchu a odstrekujúcim rozmrazovacím prostriedkom,
 • permanentný ochranný systém proti neželaným farebným výtvorom,
 • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky, inhalácia periodicky, spracovanie,
 • certifikovaná podľa  STN EN 1504 časť 2 pre princípy1, 2 a 8, metódy 1.3, 2.2 a 8.2.

Použitie

 • Dvojzložková vodnatá kombinácia polyuretán-polymér,
 • vytvára filmový povlak na povrchu, ktorý má po vyschnutí slabý lesk,
 • difúzne otvorená, s brzdením procesu karbonatizácie,
 • farbostála, lebo je UV-stabilná a odolná proti vplyvom počasia,
 • podľa STN EN ISO 13300  - stanovenie odolnosti proti oderu za mokra trieda 1,
 • podľa STN EN ISO 13300  - čistiteľnosť – hodnota 0,
 • podľa  STN EN ISO 2813 – stupeň lesku 40-60,
 • hodnota odrazivosti svetla LRV 70,
 • možnosť čistenia preukázaná podľa ZTV-ING (Ďalšie technické zmluvné podmienky a smernice pre inžinierske stavby), TL/TP AGS (Technické dodacie podmienky a technické skúšobné predpisy) pre betón AGS (anti-graffity-systém),
 • nehorľavá, trieda reakcie na oheň A2-s1, d0 nach STN EN 13501-1 (systémová skúška)
 • skúšaná ako systém povrchovej ochrany v skladbe OS 2 a OS 4.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123