Vlastnosti

 • Spojivová báza kopolymérová disperzia,
 • vodnatá, po vyschnutí transparentná,
 • vytvára filmový povlak na povrchu,
 • má spevňujúci účinok na podklad,
 • difúzne otvorená, odpudzuje vodu,
 • odolný proti UV-žiareniu, vplyvom počasia a odolný proti alkáliám,
 • možnosť spracovania valčekom, štetcom a bezvzduchovým striekaním,
 • certifikovaná podľa  STN EN 1504 časť 2.

Použitie

  • Základný náter na minerálne podklady,
  • možnosť použitia na alkalických a neutrálnych podkladoch,
  • možno použiť aj na staré nátery,
  • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky, inhalácia periodicky, spracovanie.
  • certifikovaný podľa  STN EN 1504 časť 2 pre princíp 1, metóda 1.2.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123