Vlastnosti

  • Pripravené na použitie, - treba len zmiešať s vodou,
  • bezpečné adhézne spojenie,
  • jednoduché spracovanie,
  • možnosť rýchlo vykonať ďalšiu úpravu povrchu,
  • jednozložkový prípravok,
  • odolnosť proti zmenám teploty podľa STN EN 13687-3,
  • nehorľavé podľa STN EN 13501 – trieda reakcie na oheň A1,
  • certifikované podľa  STN EN 1504-3.

Použitie

  • Adhézne prípravky pre stierky na úpravu betónových povrchov použité v rámci kozmetiky betónu na minerálnych podkladoch.

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123