Vlastnosti

 • Impregnácia na báze kopolymérovej disperzie, pripravená na použitie,
 • vodnatá, po vyschnutí transparentná,
 • má spevňujúci účinok na podklad,
 • difúzne otvorená, s brzdením procesu karbonatizácie,
 • znižuje nasiakavosť vody,
 • zlepšuje odolnosť proti mrazu a chemickým rozmrazovacím prostriedkom (CHRL),
 • k dispozícii je osvedčenie o splnení emisných limitov podľa smernice AgBB (Výbor pre zdravotné posúdenie stavebných výrobkov),
 • UV-stabilná a odolná proti vplyvom počasia,
 • možnosť spracovania valčekovaním a bezvzduchovým striekaním,
 • certifikovaná podľa STN EN 1504 časť 2.

Použitie

 • Impregnácia minerálnych povrchov konštrukčných prvkov,
 • transparentná báza na zhotovenie lazúr,
 • možnosť použitia na alkalických a neutrálnych podkladoch,
 • použitie na vonkajšie a vnútorné plochy,
 • možnosť použitia v kombinácii s Emcephob WM a Emcephob HC,
 • expozičné scenáre podľa REACH: kontakt s vodou periodicky, inhalácia periodicky, spracovanie,
 • certifikovaná podľa STN EN 1504 časť 2 pre princíp 1, metóda 1.2

Downloads

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123